כללים ונהלים

לכל הזמנת ציוד יתווספו דמי טיפול על סך 70-150 ₪ בהתאם למפורט בהזמנת הציוד.

על מנת להשלים את ההזמנה ולהבטיח את קיום האירוע יש להסדיר את התשלום עבור הזמנת שירות/ציוד לפני קיום אירוע.

המענה לסגירת אירוע – בין השעות 14:00 – 8:00, בימים ראשון-חמישי.

להשלמת ההזמנה והסדרת התשלום, יש להתקשר בטלפון / ווצאפ: 03-9680485, 053-8862599.

הצהרה והתחייבות המזמין: 

 • שמירה על הסדר הציבורי וקיום הפעילות בכפוף לחוקי העזר העירוניים והוראות החוק.
 • ציוד שהושכר על ידי המזמין הנו באחריותו המלאה, ומחובתו לוודא החזרתו כשהוא תקין ושלם לא יאוחר מהשעה 22:30.  (יש להסדיר את התשלום לפני קבלת הציוד).
 • הפעילות שתתקיים במתחם המזמין, הנה באחריותו הבלעדית של המזמין: בטיחות הפעלת המתקנים, התכנים, לרבות נזקים לרכוש ולגוף.
 • חל איסור מתנפחים בשטח הפארק, במידה ובעל האירוע ירצה לאשר מתנפחים, באחריותו להביא מהנדס בטיחות שיבדוק את הציוד בשטח האירוע ולפני תחילתו, כל זה בנוכחות איש צוות מהפארק והעברת אישור חתום, בנוסף חובה למסור אישור על קיום ביטוחים ואישורי בטיחות לכל המתקנים להנהלת הפארק טרם מועד הפעילות. (בתאום מראש מול צוות הפארק)! חל איסור גורף על הכנסת מתנפחים עם מים.
 • אין ההנהלה אחראית על כל נזק שייגרם לרכוש או לגוף כתוצאה מהפעילות של המזמין.
 • עם סיום הפעילות יש לפנות אשפה ולהחזיר את השטח כשהוא פנוי מכל חפץ, נקי ומסודר.
 • חל איסור על שימוש בפתיתונים (קונפטי) בשטח הפארק.

 

אין הפארק גובה עבור השימוש בשטח המקום. הנכם מתבקשים להקפיד על התנהלות תקינה בהתאם לכללי חוק העזר העירוני בפארקים ובגינות ציבוריות. מעבר לכך ישנם גם כללי התנהגות בפארק שמופיעים באתר.

שימוש במגרשי הספורט בפארק פרס

השימוש במגרשי הספורט בפארק פרס הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

אין החברה ו/או העירייה אחראיות לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן, גניבה ו/או נזק שייגרם לאדם או לרכוש בשל התנהלות שלא לפי ההוראות והכללים. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.

השימוש במתקנים ובפעילויות רק לאחר שבדקת ומצאת שהנך בריא, כשיר, מיומן ויודע את כל הדרוש לפעילות במתקן בהתאם לגילך ומצבך הבריאותי האישי.

הפעילות במגרשי הספורט בפארק פרס הינה דינמית, ספורטיבית המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני הפעילות.

המשתמש מתחייב לשמור על הסדר, הניקיון, הסדר הציבורי ומתקני הפארק.
חל איסור על הכנסת חפצים חדים ושבירים לשטח המגרש.

 

כללי ההתנהגות בפארק:
 • יש להשליך את הפסולת לפח בלבד
 • הכניסה לאגם אסורה בהחלט
 • בשטחי הפארק מותקנות מצלמות אבטחה למען הסדר ובטחונכם
 • יש לקשור אופניים רק במקומות המסומנים בלבד
 • אסורה הבערת אש ומנגלים (מלבד אזור המנגלים שמיועד לכך)
 • אסורה נסיעת וחניית רכב דו-גלגלי בשטחי הפארק

עדיין יש לכם שאלות?