השכרת מגרשי ספורט

השכרת מגרשי ספורט בפארק פרס

לשרותכם – אפשרות להשכרת מגרשי ספורט בפארק פרס, כמפורט:

  פרטי מזמין
  אני מאשר/את קריאת וקבלת ההצהרה
  פירוט השירות מחיר לשעה מספר שעות סה"כ
  השכרת מגרש מיני פיץ' לשעה ש''ח ש''ח
  השכרת מגרש כדורסל לשעה ש''ח ש''ח
  השכרת מגרש קטרגל לשעה ש''ח ש''ח
  סה"כ: ש''ח
  על מנת להשלים את ההזמנה ולהבטיח את קיום האירוע יש להסדיר את התשלום עבור הזמנת שירות/ציוד לאירוע.

  להשלמת ההזמנה והסדרת התשלום, יש להתקשר בטלפון: 03-9680485 (בין השעות 8.30 –  15.00).

  להזמנות שישלחו עד לשעה 12:00, ניתן יהיה ליצור קשר עוד באותו היום החל משעתיים לאחר ביצוע ההזמנה.

  להזמנות שישלחו לאחר השעה 12:00, ניתן יהיה ליצור קשר ביום שלמחרת ביצוע ההזמנה.

  הצהרה והתחייבות המזמין

  • שמירה על הסדר הציבורי וקיום הפעילות בכפוף לחוקי העזר העירוניים והוראות החוק.
  • ציוד שהושכר על ידי המזמין הנו באחריותו המלאה, ומחובתו לוודא החזרתו כשהוא תקין ושלם לא יאוחר מהשעה 22:30. (התשלום במזומן בלבד ליפני קבלת הציוד)
  • הפעילות שתתקיים במתחם המזמין, הנה באחריותו הבלעדית של המזמין: בטיחות הפעלת המתקנים, התכנים, לרבות נזקים לרכוש ולגוף.
  • לצורך הצבת מתקני הפעלה, מתנפחים, חובה למסור אישור על קיום ביטוחים ואישורי בטיחות לכל המתקנים להנהלת הפארק טרם מועד הפעילות.
  • אין ההנהלה אחראית על כל נזק שייגרם לרכוש או לגוף כתוצאה מהפעילות של המזמין.
  • עם סיום הפעילות יש לפנות אשפה ולהחזיר את השטח כשהוא פנוי מכל חפץ, נקי ומסודר.
  • חל איסור על שימוש בפתיתונים (קונפטי) בשטח הפארק.
  • מנהל פארק פרס: אדוארד יאיר, 03-5588591.