השכרת מגרשי ספורט

השכרת מגרשי ספורט בפארק פרס

לשרותכם – אפשרות להשכרת מגרשי ספורט בפארק פרס, כמפורט:

  פרטי מזמין

  אני מאשר/את קריאת וקבלת ההצהרה

  פירוט השירות

  מחיר לשעה

  מספר שעות

  סה"כ

  השכרת מגרש קט רגל לשעה וחצי

  ש''ח

  ש''ח

  השכרת מגרש קט רגל לשעתיים

  ש''ח

  ש''ח

  סה"כ:

  ש''ח

  על מנת להשלים את ההזמנה ולהבטיח את קיום האירוע יש להסדיר את התשלום עבור הזמנת שירות/ציוד לאירוע.

  להשלמת ההזמנה והסדרת התשלום, יש להתקשר בטלפון: 03-9680485 (בין השעות 8.00 –  14.30).

  כללי התנהגות בפארק פרס:

  השימוש במגרשי הספורט בפארק הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש/ת.

  אין החברה ו/או העירייה אחראיות לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן, גניבה ו/או נזק שייגרם לאדם או לרכוש בשל התנהלות שלא לפי ההוראות והכללים. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.

  השימוש במתקנים ובפעילויות רק לאחר שבדקת ומצאת שהנך בריא/ה, כשיר/ה, מיומן/ת ויודע/ת את כל הדרוש לפעילות במתקן בהתאם לגילך ומצבך הבריאותי האישי.

  הפעילות במגרשי הספורט בפארק פרס הינה דינמית, ספורטיבית המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני הפעילות.

  המשתמש/ת חייב/ת לשמור על הסדר, הניקיון, הסדר הציבורי ומתקני הפארק.

  חל איסור על הכנסת חפצים חדים ושבירים לשטח המגרש.

  הצהרה והתחייבות המזמין

  • שמירה על הסדר הציבורי וקיום הפעילות בכפוף לחוקי העזר העירוניים והוראות החוק.
  • ציוד שהושכר על ידי המזמין הנו באחריותו המלאה, ומחובתו לוודא החזרתו כשהוא תקין ושלם לא יאוחר מהשעה 22:30. (התשלום במזומן בלבד ליפני קבלת הציוד)
  • הפעילות שתתקיים במתחם המזמין, הנה באחריותו הבלעדית של המזמין: בטיחות הפעלת המתקנים, התכנים, לרבות נזקים לרכוש ולגוף.
  • לצורך הצבת מתקני הפעלה, מתנפחים, חובה למסור אישור על קיום ביטוחים ואישורי בטיחות לכל המתקנים להנהלת הפארק טרם מועד הפעילות.
  • אין ההנהלה אחראית על כל נזק שייגרם לרכוש או לגוף כתוצאה מהפעילות של המזמין.
  • עם סיום הפעילות יש לפנות אשפה ולהחזיר את השטח כשהוא פנוי מכל חפץ, נקי ומסודר.
  • חל איסור על שימוש בפתיתונים (קונפטי) בשטח הפארק.